Dikkat! Dosya biçimi doğru değil.

Pekişmiş teknik bilgi (know-how) sahibi bir firma, faaliyetinin maddi olmayan bileşenini unutmamalıdır, bu nedenledir ki ISEP srl, her gün firmanın başarısına katkıda bulunan kişilerin çabasının ve tutkusunun değerlendirilmesini bir strateji olarak kabul etmektedir. ISEP srl için çalışanlar, herkesin kendi yeteneklerini ortaya koymasını sağlayan, heterojen ama son derece entegre bir takımın parçasıdır. İnsan komponenti; yani fikirler, değerler, beklentiler ve girişim ruhundan oluşan bu paket, gerçek ayırıcı faktördür; kişiler cinsiyet, ırk, renk, din ve köken ayrımı yapılmadan eşit fırsat prensipleri uyarınca seçilir.