Gelişim, kişilerin korunması ve çevreye saygı arasındaki hassas dengeyi korumayı amaçlıyoruz.

Bu amacımız:
- Kişilerin güvenliği ve sağlığı için: İşgörenlerimiz ve kullanıcılarımız;

- Çevrenin korunması için iki misli gayret gösterilmesini gerektiriyor

Bu taahhüdü yerine getirmek, tüm şirket süreçlerini kapsama anlamına gelir ve çeşitli çalışma aşamalarında faaliyetlerimizi gerçekleştirme yöntemimizi sürekli olarak kontrol altında tutmamızı gerektirir.